מדיניות הפרטיות

1. מטרה והתחייבות לפרטיות

מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות (להלן, "מדיניות הפרטיות") של משרד עורכי הדין עדי קפלן ושות' (להלן, "המשרד", "אנחנו", "אנו", "עדי קפלן ושות'").

אנו מחויבים להגן על כל מידע אישי שהנכם מספקים לנו באמצעות אתר זה או בכל אופן אחר, בין אם הוריתם לנו רשמית לספק לכם שירותי ייעוץ משפטי ובין אם לא. נא לשים לב כי המידע האישי שלכם, שקיבלנו במהלך ביצוע שירותי ייעוץ משפטי למענכם, יהיה מוגן גם על פי ובכפוף לדיני מדינת ישראל ולכללים, לתקנות ולכללי ההתנהגות והאתיקה החלים על חיסיון עורך דין-לקוח (להלן, "כללי החיסיון").    

מדיניות הפרטיות שלנו נועדה לעמוד בכל תקנות הפרטיות והגנת הנתונים של ישראל, לרבות אך ללא הגבלה חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017 כפי שהתפרסמו רשמית להלן (ביחד "הדין הישראלי"), והאסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (GDPR – General Data Protection Regulation) (להלן: "הרגולציה").

מדיניות פרטיות זו תספק לכם את כל המידע הנדרש לגבי ההיקף והמהות של המידע האישי שאנו עשויים לאסוף או לקבל מכם בעקבות השימוש שלכם באתר או בעקבות כל קשר אחר עמנו, וכיצד אנו מעבדים מידע זה. על ידי אספקת כל מידע אישי באמצעות האתר או בכל אופן אחר, הנכם נותנים את הסכמתכם לכך שנשמור ונעבד את המידע על פי מדיניות פרטיות זו. אם אינכם מסכימים לכל אחד מהתנאים של מדיניות פרטיות זו, אנא אל תספקו לנו כל מידע אישי, אלא אם כן נבקש מידע אישי זה בקשר לשירותי הייעוץ המשפטי שאנו מספקים לכם, ובמקרה זה יחולו כללי החיסיון על המידע האישי שסופק על ידיכם.

נא לשים לב כי הנכם רשאים להשתמש באתר מבלי לספק לנו כל מידע אישי, אך אז חלק מהשירותים לא יהיו זמינים, כגון פנייה באמצעות טופסי יצירת הקשר, הרשמה לקבלת עלוני חדשות או הורדת מדריכים ועלוני מידע שאנו עשויים לספק באמצעות האתר.

2. מידע אישי

לשם מטרות מדיניות פרטיות זו, "מידע אישי" פירושו כל מידע מכל סוג ומין הקשור אליכם אישית, ושניתן לקשרו אליכם במישרין או בעקיפין על ידי חיפוש במידע אחר. אם מידע הקשור אליכם מוצג בעילום שם כך שלא נוכל לקשור אתכם למידע האישי בשום צורה ואופן, אזי זהו לא מידע אישי.

מידע הקשור לעסק ולא לאדם יחיד אינו בגדר מידע אישי למטרות מדיניות פרטיות זו, אם כי מידע זה עדיין יהיה מוגן על פי ובכפוף לכללי החיסיון. מידע עסקי מסוים העשוי להתקשר גם אליכם אישית, כגון כתובות דוא"ל שניתן להשתמש בהן כדי לזהותכם או להתמקד בכם ספציפית, נחשב גם כן למידע אישי, ואנו נגן על מידע זה כפי שאנו מגנים על מידע אישי אחר על פי מדיניות פרטיות זו.

3. מצג בעלות

על ידי אספקת כל מידע אישי לנו, הנכם מציגים ומתחייבים כי המידע האישי הנו שלכם, וכי יש לכם זכות חוקית לספק לנו את המידע האישי, וכי הנו שלם, מדויק ולא מטעה.

4. שיטות איסוף מידע אישי

אנו בדרך כלל אוספים מכם מידע אישי בדרכים הבאות:

 • אתם עשויים למלא את טופסי יצירת הקשר באתר שלנו, ולבקש מאתנו ליצור עמכם קשר. טופס זה דורש מכם לתת לנו את השם, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלכם ואת בקשתכם, אם כי רק השם, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלכם הם שדות חובה, ואינכם צריכים למלא את השדות האחרים.  בקשתכם עשויה לכלול מידע אישי על עצמכם או מישהו אחר. נא לא לכלול בבקשתכם כל מידע אישי על כל אדם אחר, אלא אם כן קיבלתם רשות מפורשת ומושכלת מצדם לעשות כן.
 • מעת לעת אנו נעמיד לרשותכם חומרים להורדה מהאתר העשויים להועיל לכם. כדי להוריד את החומרים, תצטרכו למלא טופס המבקש מכם מידע אישי מסוים, העשוי להשתנות מעת לעת.
 • הנכם עשויים להיות מועמדים להעסקה במשרדנו, ואנו נקבל מכם מידע אישי רלוונטי, כגון קורות חיים, ישירות מכם או דרך סוכנות כוח אדם.
 • אתם עשויים לספק לנו מידע אישי בקשר לשירותי הייעוץ המשפטי שאנו מספקים לכם. כפי שצוין לעיל, במקרה זה, גם מידע אישי זה יהיה כפוף לכללי החיסיון.

5. סטטיסטיקות של משתמשים

אנו משיגים מידע מסוים כאשר דפדפן האינטרנט שלכם נכנס לאתר שלנו, לרבות כתובת IP שלכם, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני הכניסה. מידע זה כולל פרטים על פעולות ודפוסי הגלישה שלכם באתר.  אנו גם אוספים והופכים לאנונימיים את כל הנתונים הסטטיסטיים לגבי פעולות ודפוסי הגלישה של כל המבקרים באתר שלנו, ונתונים סטטיסטיים מצטברים אלו אינם מאפשרים לזהות אתכם. אנו משתמשים במידע זה כדי להחליט באיזו מידה האתר שלנו אכן משרת את מטרותיו, שהן לשווק את השירותים שלנו ולמשוך לקוחות חדשים, ולגלות אלו שינוי יש לעשות באתר.

6. כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלכם"עיבוד" מידע אישי פירושו ביצוע כל פעולה או מערך של פעולות על מידע אישי, בין אם באמצעים אוטומטיים או אחרים, כגון איסוף, תיעוד, ארגון, הבנייה, אחסון, התאמה או שינוי, אחזור, עיון, שימוש, גילוי באמצעות שידור, הפצה או הפיכת מידע זה לזמין בכל דרך אחרת, תיאום או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה של המידע האישי. המידע האישי שהנכם מספקים לנו או שאנו מקבלים ממקורות אחרים יישמר בסודיות גמורה. אנו רק נחזיק, נעשה שימוש או נגלה את המידע האישי שלכם באופן העולה בקנה אחד עם הדין הישראלי והרגולציה ועל פי המטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו, הכוללות:

 • יצירת קשר באמצעות טופס יצירת הקשר שמילאתם.
 • מתן הזדמנות להוריד את כל המדריכים והחומרים האחרים שנרשמתם להוריד מהאתר והצעת חומרים דומים בעתיד.
 • אם נקבל מכם מידע אישי בקשר למועמדותכם למשרה במשרד, אנו נשתמש במידע אך ורק כדי להחליט האם להעסיקכם וכדי לקדם כל החלטה שאנו עשויים לקבל בקשר לכך.
 • אם תספקו לנו מידע אישי בקשר לכל שירותי הייעוץ המשפטי שאנו מספקים לכם, אזי אנו נשתמש במידע זה לפי הצורך כדי לספק לכם שירותי ייעוץ משפטי אלו על פי כללי החיסיון.

לא נעשה שימוש או נעבד בכל דרך אחרת את המידע האישי שלכם מכל סיבה למעט כפי שמפורט לעיל, אלא אם כן נקבל קודם את הסכמתכם המפורשת בכתב או אם נידרש לעשות כן על פי הדין החל בנידון. היסוד המשפטי לעיבוד המידע האישי שלכם מורכב מאחת הסיבות הבאות או יותר:

 • הסכמתכם.
 • אספקת שירותינו וניהול עסקינו באופן שתיארנו לעיל.
 • תאימות לחוקים ולתקנות החלים בנידון או תהליך משפטי אחר.אם אנו מעבדים את המידע האישי שלכם כדי לקיים חוק, תקנה או תהליך משפטי אחר, אזי אנו נודיע לכם על כך בכתב, אלא אם כן אסור לנו לעשות כן.

7. מתי וכיצד אנו משתפים במידע האישי שלכם

מידע אישי שאנו אוספים שמור אצל ספקי שירותי ענן צד שלישי שנבדקו היטב ונבחרו על ידי יועצי טכנולוגיית המידע שלנו, בין היתר, לאור מחויבותם לשמור ולהגן על מידע אישי מפני גישה או העברה בלתי מורשית.ספקי הצד השלישי עשויים להימצא בתוך או מחוץ לישראל ומחוץ לאירופה.בכך שהנכם מספקים לנו מידע אישי, אתם מסכימים מפורשות לכך שנשמור את המידע האישי שלכם אצל ספקי שירותי ענן צד שלישי.

גישה למידע אישי מהענן מוגבלת לעובדינו ואינה ניתנת לכל אדם אחר, אלא אם כן הדבר נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו או כללי החיסיון החלים על מידע אישי שהתקבל בקשר לשירותי הייעוץ המשפטי שלנו.

אם אנו או העסק שלנו מתמזג עם או נרכש על ידי עסק אחר, אנו נשתף במידע האישי שלכם את הבעלים החדשים של העסק ויועציהם המשפטיים.במקרה זה, אנו נודיע לכם על כל אירוע מעין זה מראש, ואם תרצו, תוכלו לבקש שנשיב או נשמיד את המידע האישי שלכם.

8. אבטחה

הנהגנו אמצעי מיגון מנהליים, ארגוניים וטכניים ואמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על מידע אישי מפני גישה בלתי מורשית, גילוי, השמדה או שינוי, אובדן שלא בכוונה, שימוש לרעה או נזק.אנו בוחנים ומנטרים בקביעות אמצעי מיגון ואבטחה אלו, ומעדכנים אותם כאשר אנו רואים לנכון לעשות כן.אך אין אמצעים שיכולים להבטיח הגנה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית.

עליכם להבין כי השידור של מידע באמצעות האינטרנט אינו מאובטח לחלוטין.למרות שאנו נעשה את מיטב המאמצים כדי להגן על המידע האישי שלכם, איננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים שלכם במהלך שידורם לאתר שלנו או שליחתו אלינו בדוא"ל באמצעות רשתות של צדדים שלישיים.

9. כמה זמן נחזיק במידע שלכם

אנו נשמור את המידע האישי שלכם במשך התקופה המותרת על פי הדין החל בנידון ועוד 12 חודשים נוספים לפי הצורך למטרות הבאות:

 • המטרות שלמענן מידע אישי זה סופק.
 • צורך עסקי מזוהה ומתמשך, לרבות ניהול רשומות.
 • דרישה לשמירת רשומות העשויות להיות רלוונטיות לכל החקירות של הרשויות הרגולטוריות או הליכים משפטיים פעילים.
 • קיום כל החוקים, התקנות וההליכים המשפטיים החלים בנידון, לרבות אך ללא הגבלה, צווי בתי משפט או חובות גילוי מידע כפי שעשוי להידרש על ידי רשויות ממשלתיות.

10. זכויותיכם לגבי המידע האישי שלכם

שמורות לכם הזכויות הבאות לגבי המידע האישי שלכם. חלק מזכויות אלו יהיו כפופות לדיני מדינת ישראל, ולכללים, לתקנות ולכללי האתיקה וההתנהגות לגבי מידע אישי שאנו מקבלים בקשר לשירותי הייעוץ המשפטי שאנו מספקים.

זכות גישה

שמורה לכם הזכות לבקש מאתנו עותק של המידע האישי עליכם שאנו מחזיקים. הדין הישראלי והרגולציה כוללים החרגות מסוימות שעל פיהן אנו רשאים לסרב לבקשתכם למתן עותק של המידע האישי שלכם, או חלקים מסוימים של המידע האישי שאנו מחזיקים. אם נסרב לבקשתכם או לכל חלק ממנה, אנו נציג בפניכם בכתב את נימוקינו לסירוב זה בהקדם האפשרי.

זכות תיקון או השלמה

אם מידע אישי שאנו מחזיקים עליכם אינו מדויק, לא עדכני או בלתי שלם, שמורה לכם הזכות לתקן, לעדכן או להשלים מידע זה.

זכות מחיקה

שמורה לכם הזכות לבקש למחוק את המידע האישי שלכם שאנו מחזיקים אם:

 • המידע האישי שלכם אינו נחוץ עוד למטרות שלמענן נאסף או עובד
 • ברצונכם למשוך את הסכמתכם שהיוותה את היסוד לעיבוד המידע האישי שלכם, ואין כל יסוד אחר להצדקת עיבוד זה
 • בדקתם וביכולתכם להוכיח כי המידע האישי שלכם עובד שלא כדין; וכן
 • יש למחוק את המידע האישי שלכם על פי חובה חוקית כלשהי.

זכות להתנגד או להגביל את העיבוד

שמורה לכם הזכות להתנגד לעיבוד של המידע האישי שלכם על ידינו, ושמורה לכם גם הזכות להתנגד לשימוש במידע האישי שלכם למטרות שיווק ישירות.

 זכות לניידות מידע

שמורה לכם הזכות לקבל כל מידע אישי המוחזק בידינו עליכם בפורמט מובנה, המצוי בשימוש נפוץ וניתן לקריאת מכונה, בתנאי כי:

 • המידע האישי הוא נתונים שסיפקתם לנו בעבר; וכן
 • המידע האישי מעובד על ידינו באמצעים אוטומטיים.
 • נא לשים לב שאם הנכם מבקשים שמידע אישי יועבר למערכת צד שלישי, איננו יכולים להבטיח תאימות טכנית למערכת זו.

 הסכמה

אם אנו מעבדים את המידע האישי שלכם על יסוד הסכמתכם לכך, אזי שמורה לכם הזכות למשוך את הסכמתכם בכל עת.

 10. תלונות

אם אינם מרוצים מהשימוש שלנו במידע האישי שלכם, אנא הודיעו לנו על כך, וציינו את הסיבות ואנו נשתדל לתקן את הבעיה.

אם הנכם מצויים באיחוד האירופי, אתם רשאים גם להגיש תלונה לכל רשות להגנת נתונים שהוקמה כדי לפקח על ולאכוף את הרגולציה (להלן, "רשות להגנת נתונים"). רשות להגנת נתונים קיימת בכל מדינה חברה באיחוד האירופי וניתן לדווח לכל רשות להגנת נתונים, למרות שבדרך כלל תדווחו לרשות להגנת נתונים שהוקמה במדינה החברה שאתם מצויים בה. בקישור זה ניתן למצוא רשימה של כל הרשויות להגנת נתונים ופרטי הקשר שלהן.  אך אנו מתייחסים בכובד ראש לזכויותיכם לגבי המידע האישי שלכם, ונודה לכם אם תתנו לנו הזדמנות לפתור בעיות כלשהן שעשויות להיות לכם לפני שתפנו לרשות להגנת נתונים.

 11. עוגיות

האתר שלנו עושה שימוש בקוקיות. ניתן ללמוד עוד על הקוקיות שלנו בקישור זה.

 12 שינויים במדיניות הקוקיות שלנו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן מדיניות פרטיות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על כן מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת כדי להתעדכן בה.

 13. מידע נוסף על הגנת נתונים ופרטיות

אם יש לכם שאלות כלשהן או אם ברצונכם לפנות אלינו לגבי העיבוד של המידע האישי שלכם, לרבות מימוש זכויותיכם כמפורט לעיל, נא לפנות אל דן קפלן בדוא"ל לכתובת dan@klaw.co.il.

כאשר תפנו אלינו, אנו נבקש מכם לאמת את זהותכם.