עדכון הנחיות למעסיקים עקב נקיף הקורונה – 19.4.2020