עדכוני קורונה – אימות תצהיר באמצעות היוועדות חזותית

החלטת ועדת האתיקה הארצית מיום 26.03.20 בנוגע לאימות תצהיר באמצעות היוועדות חזותית

לנוכח משבר הקורונה וההנחיות המפורסמות בישראל על ידי משרד הבריאות, אשר במסגרתן התבקש הציבור לצמצם מגע ככל האפשר, במטרה לשמור על בריאות הציבור, החליטה ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין כי ניתן לעשות שימוש באמצעי היוועדות חזותיים (שיחת וידיאו) לשם אימות חתימתו של מצהיר.

יש להבהיר כי עד כה אימות חתימה של מצהיר על תצהירו, נעשתה באמצעות חתימה במשרדו של עורך דין. בהתאם להחלטת ועדת האתיקה, ככל שקיימת דחיפות בהגשת התצהיר ניתן להשתמש באמצעי היוועדות חזותית (לדוגמא תוכנת SKYPE או ZOOM) על מנת לאמת את חתימת המצהיר ובהתקיים התנאים שנמנו בהחלטת ועדת האתיקה.

בכלל זה, ובין יתר התנאים שנקבעו, ניתן למנות את הדרישה לכך שהמצהיר הינו לקוח קבוע של עורך הדין או מוכר לו באופן אישי, על המצהיר להציג תעודה מזוהה על גבי הצד הדיגיטלי במהלך השיחה ועל עורך הדין להקריא למצהיר את האזהרה ולפיה, בין היתר, המצהיר מסכים כי אימות החתימה יעשה באמצעות היוועדות חזותית. הליך הזיהוי, הקראת האזהרה, ההצהרה והחתימה יוקלטו לצורך תיעוד טכני בלבד.

מובהר כי הקלות אלו תהיינה תקפות רק בתקופת מצב החירום.