עדכוני קורונה – המצאת כתבי בי-דין בדואר אלקטרוני

המצאת כתבי בי – דין בדואר אלקטרוני

ביום 30.03.20 נכנסה לתוקפה הוראת שעה, המאפשרת לבצע המצאת כתבי דין באמצעות דואר אלקטרוני לעורך דין. כתב הטענות יכול להיות מומצא לכתובת דואר אלקטרוני ובלבד שזו הופיעה בכתב הטענות שהוגש על ידי בעל הדין לבית המשפט באותה התובענה, כתובת הדואר האלקטרוני מופיעה באתר האינטרנט של הנמען או שכתובת הדואר האלקטרוני נמסרה לו על ידי הנמען.

רואים המצאה באמצעות דואר אלקטרוני כאילו הומצאה במסירה אישית לנמען ביום המשלוח ובלבד שהנמען אישר את קבלת המסמך בהודעה טלפונית או בכתב.

תוקף הוראת השעה עד ליום 01.07.20.