תנאים כלליים

ברוכים הבאים לאתר של משרד עורכי הדין עדי קפלן ושות'. אנו מקווים שהמידע באתר יועיל לכם, ונשמח להיפגש ולשוחח עמכם אישית. נא לשים לב כי על ידי השימוש באתר הנכם כפופים לתנאי ולהתניות השימוש הבאים.

1. מטרה

האתר נועד לספק לכם מידע כללי על הפעילויות, תחומי ההתמחות והשירותים של משרד עורכי הדין עדי קפלן ושות' (להלן, "המשרד", "אנחנו", "אנו", "עדי קפלן ושות'") ועורכי הדין שלנו. אנו גם נוסיף מעת לעת מאמרים ובלוגים על נושאים הקשורים לשירותים שאנו מספקים, ואפשרויות להורדת עלוני מידע, מדריכים וחומרים דומים. אנו עשויים גם להציע לכם הזדמנות להירשם לקבלת עלוני חדשות. נא לשים לב כי כל המידע המצוי באתר, או כל חומר אחר שאתם עשויים לקבל באמצעות האתר, לא ייחשב לייעוץ משפטי, ולא ניתן להסתמך על כל מידע מעין זה כעל ייעוץ משפטי. אם הנכם זקוקים לייעוץ משפטי לגבי כל מידע המצוי או שהתקבל באמצעות האתר, נא לפנות אלינו בעזרת טופס יצירת הקשר, מספרי הטלפון או כתובות הדוא"ל המצויים באתר, ואנו נשמח לדון עמכם בשירותי הייעוץ המשפטי הנחוצים לכם.

2. הזכויות לתוכן

זכויות היוצרים בכל התכנים המצויים בתוך או שהתקבלו באמצעות האתר הם בבעלותנו הבלעדית, או שהישגנו את הרישיונות המתאימים מבעלי זכויות היוצרים לשימוש בהם. אסור להעתיק או לשנות כל אחד מהתכנים המצויים בתוך או שהתקבלו באמצעות האתר, ואסור להשתמש בכל תוכן מעין זה, למעט במסגרת השימוש שלכם באתר למטרות שהאתר מיועד להן. אנו רשאים לשנות, לתקן, להתאים, להוסיף או להסיר תוכן המצוי בתוך או המסופק באמצעות האתר בכל עת ללא כל חבות כלפיכם או כל צד אחר מכל סיבה שהיא.

3. הגבלות שימוש

אסור להשתמש באתר לכל מטרה למעט כפי שמצוין מפורשות בסעיף 1 לעיל. כל שימוש באתר או בכל חלק מתוכו למענכם או לצורך שימוש מסחרי של צד שלישי או כל שימוש אחר שאינו מצוין מפורשות בסעיף 1 לעיל אסור בתכלית, ועליכם לשפות באופן מלא את ולהגן על עדי קפלן ושות' מפני כל הנזקים העלולים להיגרם למשרד בכל מקרה של הפרה מצדכם של סעיף 2 או של סעיף 3 זה.

 4. פרטיות ועוגיות

מדיניות הפרטיות שלנו, שניתן לעיין בה בקישור זה, מפרטת כיצד נשמור ונעבד כל מידע אישי שלכם שאנו עשויים לקבל מכם באמצעות השימוש שלכם באתר. האתר עושה שימוש גם בעוגיות (cookies) וניתן ללמוד על העוגיות שלנו בכתובת בקישור זה.

 5. החוק החל וסמכות השיפוט

תנאים והתניות אלו נשלטים על ידי דיני מדינת ישראל ללא קשר לעקרונות ברירת הדין שלה. כל מחלוקת שתיווצר בינינו בקשר לשימוש שלכם באתר תוכרע על ידי בתי המשפט של תל אביב-יפו, להם יש את סמכות השיפוט הבלעדית בנידון.

 6. הסכם יחיד; תיקונים

תנאים והתניות אלו מהווים את ההסכם היחיד בינינו בקשר לשימוש שלכם באתר. אסור להכניס תיקונים או תוספות כלשהם לתנאים והתניות אלו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן תנאים והתניות אלו בכל עת ללא מתן כל הודעה מראש, ולכן אנו ממליצים לכם לעיין בתנאים והתניות אלו מעת לעת.