אגודות שיתופיות – כללי

אגודות שיתופיות – כללי

למשרד מומחיות וניסיון רב שנים בייצוג אגודות שיתופיות, מסוגים שונים, הן בפעילותם השוטפת והן בסוגיות מיוחדות. המשרד מעניק ייעוץ משפטי בהליכי מיזוג של אגודות מסחריות ואגודות חקלאיות וכן בהליכי יזמות ממגוון סוגים. המשרד מלווה אגודות מים על שלל הסוגיות הייחודיות להן וכן אגודות מרכזיות ואגודות לאשראי, לרבות בהקשר לשינויים אפשריים ל"בנקאות קואופרטיבית".

כמו כן, המשרד מעניק ייעוץ משפטי לאגודות המצויות בהליכי חדלות פירעון שונים, בין בהליכי פירוק ובין בהליכי הבראה שונים.

במסגרת ליווי ויעוץ משפטי זה המשרד מייצג את לקוחותיו אל מול מגוון הרשויות המוסמכות ומשרדי הממשלה הרלבנטיים.