אגודות שיתופיות

אגודות שיתופיות

מחלקת האגודות השיתופיות במשרד הינה בעלת ניסיון וידע רב בתחום דיני האגודות השיתופיות, מסוגים שונים, לרבות קיבוצים (שיתופיים ומתחדשים), מושבים שיתופיים, מושבי עובדים, אגודת מסחריות, אגודות מים, אגודות לאשראי, אגודות קהילתיות ואגודות מרכזיות.

המשרד מעניק ליווי משפטי לאגודות אלה, על שלל ההיבטים הנוגעים לפעילויותיהן וכן מלווה תאגידים ויחידים בהליכי הקמת אגודות חדשות.

מחלקת האגודות השיתופיות מלווה את לקוחותיה באופן שוטף בנושאים הבאים:

 • הליכי שיוך דירות ונכסים;
 • הליכי שינוי אורחות חיים;
 • צמיחה דמוגרפית;
 • נדל"ן התיישבותי;
 • תכנון ובנייה בישובים כפריים;
 • עסקאות מיזוג בדגש על אגודות;
 • הסדרי מימון עם הבנקים;
 • פירוקי אגודות;
 • הליכי הבראת אגודות;
 • חינוך בישובים כפריים;
 • ועדים מקומיים;
 •  ליווי וייעוץ לרשויות האגודה;
 • הקמה וניהול של קרנות מילואים.