מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות

המשרד מלווה תאגידים בעסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) מזה עשרות שנים. הצוות המקצועי של המשרד עשיר בניסיון ובידע הנדרשים כדי לסייע ללקוחות המשרד לנהל משא ומתן ולהתקשר בעסקאות בתחום ה- M&A. אולי יותר מכל סוג עסקה אחרת, הסכמים מסוג זה מחייבים ראייה רחבה בשלל תחומים משפטיים ומסחריים ומחלקות המשרד השונות עובדות יחד על מנת לתת ללקוחותיו את הפתרון המקיף הדרוש.

המבנה המדויק של מיזוג או רכישה נקבע בדרך כלל על ידי מספר גורמים משפטיים ומסחריים, לרבות שיקולי מס.

עסקאות מיזוג מחייבות גם קבלת אישורים שונים ממקורות שונים. כך, עסקאות תחויבנה באישורים מיוחדים מבעלי המניות של הגופים הרלבנטיים לעסקה, כאשר תהליכים ספציפיים מוכתבים על פי דין, במיוחד כאשר חברה ציבורית מעורבת בעסקה. מיזוגים ורכישות עשויים לחייב אישור מראש של רשות התחרות (לשעבר "רשות ההגבלים העסקיים"). בעסקאות מיזוגים ורכישות שהינן בינלאומיות יידרש לעיתים גם אישור של רשויות ההגבלים העסקיים שבמדינות אחרות.

עסקאות בינלאומיות בתחום המיזוגים והרכישות של חברות היי-טק או חברות אחרות שהינן עתירות ידע דורשות בדרך כלל אישור מראש של רשות החדשנות הישראלית (IIA), אם העסקה כוללת העברת ידע שפותח בישראל ובמימון מענקי רשות החדשנות, ליישות זרה.

עסקאות מיזוגים ורכישות של חברות במגזרים אחרים עשויות להיות כפופות גם הן לבקרות רגולטוריות ספציפיות לאותם ענפים. לדוגמה, רכישה פוטנציאלית של חברה ישראלית שמטרתה לייצא מישראל טכנולוגיה צבאית, תדרוש רישיונות ייצוא מתאימים ממשרד הביטחון הישראלי, ואילו עסקה במסגרתה חברה ישראלית רוכשת חברה אמריקנית עשויה להביא להשלכות פוטנציאליות על הביטחון הלאומי של ארצות הברית או על תשתיות רגישות אחרות, ולכן נדרש להודיע על כך לוועדת ההשקעות הזרות בארצות הברית (CFIUS) כדי לקבוע אם מדובר בעסקה שעשויה בסופו של דבר לקבל את אישורו של נשיא ארצות הברית.

גם לדיני העבודה יש השלכות על עסקאות מיזוגים ורכישות, שכן עסקאות אלה עשויות להביא לכך שעובדי ישות אחת יעברו לעבוד ביישות אחרת או יפוטרו בסופו של התהליך, ונושאים אלה חייבים להיות מטופלים במסגרת הסכמי העסקה.

האמור לעיל הוא רק חלק מהנושאים הרבים שיש לבחון ולטפל בהם במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות.

המשרד מלווה ומתמודד עם עסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות, גדולות ורגישות מדי יום ובאופן המקצועי ביותר.