נדל"ן התיישבותי

נדל"ן התיישבותי

למשרד מומחיות וניסיון רב בסוגיות שונות ומגוונות בתחום הנדל"ן ההתיישבותי. המשרד מעניק שירותים משפטיים בהליכי תכנון ובנייה במגזר הכפרי, עסקאות יזמות בנדל"ן התיישבותי, לרבות עסקאות מיזוג, הסכמי הרשאה, תהליכי שינוי ייעוד קרקע, מיזמים סולאריים לפי ההסדרות השונות של רשות החשמל, הסדרת שימושים חורגים, מיזמי תיירות בישובים כפריים, עסקאות תחנות דלק ומרכזים מסחריים.

במסגרת ליווי משפטי זה המשרד מייצג את לקוחותיו מול כלל הרשויות המוסמכות ומשרדי הממשלה הרלבנטיים, ובכלל זה רשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ועוד.