עסקאות בינלאומיות

עסקאות בינלאומיות

מאז תחילת שנות השבעים מלווה המשרד את קהילת העסקים הישראלית הפועלת מעבר לים. למשרד ניסיון עשיר ומגוון בהובלת עסקאות בינלאומיות ופעילות זו מהווה נדבך מרכזי בעבודת המשרד.

המשרד אף מייעץ לעסקים זרים מובילים בכל הנוגע לפעילותם בישראל.

במסגרת הפעילות המסחרית הבינלאומית מלווה המשרד את לקוחותיו באופן שוטף בנושאים הבאים:

 • סיוע בבניית מיזמים עסקיים בינלאומיים;
 • מיזמים משותפים ברחבי העולם והסכמי שיתוף פעולה אחרים;
 • הסכמי סוכנות, הפצה וייצוג;
 • הסכמי מחקר ופיתוח חוצי-גבולות;
 • רישוי קניין רוחני, מכירה והגנה על קניין רוחני;
 • תנאי מכר (Incoterms);
 • מכתבי אשראי, ערבויות ודרכי הבטחת תשלום נוספות;
 • אחריות ותמיכה לוגיסטית;
 • הסכמי סודיות ואי-תחרות;
 • הסכמי קבלנות משנה;
 • הגנה על נתונים ופרטיות, לרבות תקנות הגנת הנתונים הכלליות של האיחוד האירופי (GDPR);
 • הליכים בנושא איסור שוחד ואיסור הלבנת הון;
 • טיפול בסכסוכים בינלאומיים;
 • בקרת הייצוא על מוצרים וטכנולוגיות דו-שימושיים.