שוק ההון וניירות ערך

שוק ההון וניירות ערך

למשרד מוניטין וניסיון רב-שנים בייצוג חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלבי ההנפקה – החל מבחירת השוק המתאים ביותר, הכנת תשקיף, רישום למסחר וייצוג בפני רשות ניירות ערך והבורסה. בנוסף, המשרד מלווה ומעניק שירותים משפטיים לחברות נסחרות, ובכלל זה הכנת דוחות תקופתיים ומידיים וכן יתר הדיווחים הנדרשים לצורך עמידה בדיני ניירות הערך.

למשרד ניסיון רב במתן השירותים הבאים בתחום שוק ההון:

  • הנפקות ראשוניות לציבור והנפקות נוספות בבורסה לניירות ערך בתל אביב;
  • ליווי משפטי שוטף לחברות נסחרות בישראל ו/או בחו"ל;
  • הצעות רכש ומחיקת חברות מן המסחר;
  • הכנת דוחות תקופתיים ומידיים;
  • בדיקת נאותות עבור משקיעים פרטיים, מוסדיים וחתמים.