תאגידים, מיזוגים ורכישות

תאגידים, מיזוגים ורכישות

מחלקת תאגידים, מיזוגים ורכישות במשרד מלווה יזמים, חברות הזנק וחברות ותיקות, חברות פרטיות, ציבוריות ומשקיעים מסוגים שונים.

מחלקת תאגידים, מיזוגים ורכישות מלווה את לקוחותיה באופן שוטף בנושאים הבאים:

 • הקמת חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות חקלאיות ועמותות (כולל מלכ"רים);
 • עריכת הסכמי מייסדים;
 • הכנת הסכמי השקעה, הסכמי הקצאת מניות והסכמי הלוואה הניתנים להמרה, החל מסבבי השקעה ראשוניים ועד לסבבי גיוס מתקדמים;
 • מיזוגים ורכישות;
 • הלוואות בעלים;
 • ניסוח תקנונים;
 • הסכמי בעלי מניות;
 • הסכמי זכויות משקיעים;
 • אופציות וכתבי אופציה;
 • ממשל תאגידי, לרבות יחסי בעלי מניות וחובות דירקטורים;
 • ארגון מחדש של חברות ותאגידים אחרים;
 • הסכמי שותפות;
 • העברת זכויות שותפים;
 • ייעוץ משפטי שוטף.

חלק גדול מפעילות המשרד כולל ייעוץ וטיפול בעסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות, לרבות עסקאות מיזוגים ורכישות של חברות בחו"ל. בנוסף לייעוץ לחברות ישראליות, המשרד מייעץ לעסקים בינלאומיים המשקיעים בחברות ישראליות או בהקמת חברות בת ישראליות.