תחרות כלכלית

תחרות כלכלית

למשרד ניסיון עשיר ורב שנים בתחום התחרות הכלכלית, ובכלל זה ניסיון במגוון רחב של עסקאות מסחריות ובליטיגציה בתחום התחרות הכלכלית (הגבלים עסקיים).

המשרד מלווה את לקוחותיו באופן שוטף בנושאי תחרות שונים, לרבות ייעוץ בנושאי מיזוגים, הסדרים כובלים, מונופולים והתקשרויות הכפופות לדיני התחרות הכלכלית. במסגרת זו, מטפל המשרד במיזוגים מורכבים רבים, חלקם בין תאגידים מובילים במשק, המחייבים את אישורו של הממונה על התחרות (הממונה על הגבלים עסקיים).

כמו כן, המשרד מלווה את לקוחותיו בהיבטים הקשורים בחוק קידום התחרות בענף המזון.

פעילות המשרד בתחום התחרות הכלכלית באה לידי ביטוי במגוון נושאים, לרבות:

  • ייעוץ ללקוחות המשרד בענייני חקיקה בתחום התחרות הכלכלית;
  • גיבוש הסכמים ועסקאות כך שיעמדו בדיני התחרות הכלכלית וכן קבלת אישורים נדרשים מרשות התחרות;
  • ייצוג מול רשות התחרות בהליכים שונים, לרבות הליכי אישור של הסדרים כובלים ומיזוגים, תלונות, חקירות ועוד;
  • הכנה, יישום והטמעה של תוכניות אכיפה פנימית, לרבות הדרכות וביקורות בנושא זה.

להתייעצות בנושאי תחרות כלכלית (הגבלים עסקיים) ניתן לפנות לעו"ד עמית קפלן או לעו"ד זאבי כהן.