עו"ד נעם ברימן

עו"ד נעם ברימן

שותף

עו"ד נעם ברימן הינו שותף במשרד ומתמחה בתחומי התשתיות, האנרגיה ודיני המכרזים.

עו"ד ברימן הינו בעל ניסיון ממשלתי רב, לרבות בקשר עם קביעת מדיניות, קידום חקיקה וחקיקת משנה, רגולציה, מכרזים, רישיונות, הסכמים, מימון ויתר ההיבטים הכרוכים בהקמת פרויקטים מורכבים בתחום התשתיות והאנרגיה בכלל, לרבות בתחום ההתייעלות האנרגטית.

בין השנים 2001 עד 2010 כיהן עו"ד ברימן כיועץ משפטי בכיר במשרד האנרגיה והמים וכיועץ משפטי לרשות הגז הטבעי. בתפקידיו אלה הוביל עו"ד ברימן את מכלול הנושאים הקשורים במדיניות הממשלה בתחומי החשמל והגז הטבעי.

ההתמחות בתחום החשמל כוללת טיפול מקיף בנושאי יצרני חשמל פרטיים ובתחום האנרגיות המתחדשות, לרבות קידום החלטות הממשלה וחקיקת המשנה בתחום; ליווי הסכמי רכישת חשמל

(PPAs); תכנון ומימון פרויקטים; ומכרזי BOT להקמת תחנות כוח סולאריות באשלים. בנוסף, עו"ד ברימן הוביל את הטיפול בכל הנושאים הקשורים לחברת החשמל שבתחום ענייניו של משרד האנרגיה והמים.

ההתמחות בתחום הגז הטבעי כוללת הובלת מכלול המדיניות וההסדרה של פיתוח משק הגז הטבעי בישראל: תשתיות הספקים, מערכת ההולכה, רשתות החלוקה, LNG, CNG, אחסון, קביעת ההסדרה והתעריפים, פרסום מכרזים, מתן רישיונות, ניסוח ההסכמים המרכזיים בין השחקנים במשק (ספקים, בעלי הרישיונות, משווקים וצרכנים), היבטי בטיחות ותכנון פיזי.

ההתמחות בתחום חיפושי הגז הטבעי והנפט כוללת הענקת שטרי החזקה בשדות "תמר" ו"דלית".

תחומי עיסוק

תשתיות ואנרגיה

תכנון ובנייה

משפט מסחרי

איכות הסביבה

הגבלים עסקיים

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב
תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת סידני, אוסטרליה

הסמכה

לשכת עורכי הדין, 1996